Czas

Czas nie leczy ran…

Sprawia, że jeszcze mocniej odczuwamy stratę…