Zapiekanka drobiowa z selerem

Przepis pocho­dzi z dwu­ty­go­dni­ka ale pycho­ta! Danie pro­ste w przy­go­to­wa­niu - nie wyma­ga spe­cjal­nych umie­jęt­no­ści kuli­nar­nych. :-) Przygotowanie cało­ści (łącz­nie z zapie­ka­niem) trwa tro­chę ponad godzi­nę.

Zapiekanka drobiowa z selerem

Składniki:

 • 4 file­ty z kur­cza­ka
 • 30 dag sele­ra nacio­we­go
 • 2 cebu­le
 • 20 dag pie­cza­rek
 • 1 pęczek natki pie­trusz­ki
 • 2 łyż­ki masła
 • 2 łyż­ki soku z cytry­ny
 • 100 ml bulio­nu dro­bio­we­go (instant)
 • 100 ml śmie­ta­ny
 • sól mor­ska
 • pieprz czar­ny
 • 10 dag sera Brie

Do dekoracji:

 • nać sele­ra

Cebulę pokro­ić w kost­kę i zeszklić na maśle. Dodać do niej pokro­jo­ne­go rów­nież w kost­kę kur­cza­ka i obsma­żyć. Dodać seler pokro­jo­ny na ok. 3 cm kawał­ki oraz pie­czar­ki pokro­jo­ne w ćwiart­ki (jeśli więk­sze to jesz­cze drob­niej). Całość pod­sma­żać ok. 5 min.

Tuż przed dodaniem przypraw i natki.

Tuż przed doda­niem przy­praw i natki.

Wlać sok z cytry­ny, bulion i śmie­ta­nę - całość goto­wać ok. 5 min. na wol­nym ogniu. Dosolić i popie­przyć wg uzna­nia, na koń­cu dodać posie­ka­ną natkę pie­trusz­ki.
Potrawę prze­ło­żyć do forem­ki, w moim przy­pad­ku jest to sili­ko­no­wa for­ma z ale pycho­ta!, na wierzch uło­żyć ser Brie pokro­jo­ny w cien­kie pla­stry.
Zapiekać ok. 20 minut w tem­pe­ra­tu­rze 180ºC. Przed poda­niem ude­ko­ro­wać nacią sele­ra.

Zapiekanka drobiowa z selerem

Standard

Dodaj komentarz