Tarta z pomidorami

Przepis pocho­dzi z dwu­ty­go­dni­ka ale pycho­ta! z moimi nie­wiel­ki­mi mody­fi­ka­cja­mi w ilo­ści skład­ni­ków. Tarta na kru­chym spo­dzie, bar­dzo tre­ści­wa - szyb­ko zapeł­nia­ją­ca brzu­szek. :-)
Tym razem upie­kłam ją w sili­ko­no­wej okrą­głej for­mie, z nume­ru 7-ego tego cza­so­pi­sma.

Tarta z pomidorami

Składniki:

Na ciasto:

  • 25 dag mąki pszen­nej
  • 12 i 1/2 dag mar­ga­ry­ny (np. Kasia)
  • 1/2 łyżecz­ki soli
  • 3 żółt­ka

Na farsz:

  • 15 dag śmie­ta­ny 12%
  • 3 jaj­ka
  • 2 kul­ki sera moz­za­rel­la
  • kil­ka list­ków świe­żej bazy­lii
  • 1 duży pomi­dor
  • sól mor­ska i pieprz czar­ny do sma­ku

Składniki na cia­sto zagnia­ta­my i wyra­bia­my, aż cia­sto sta­nie się gład­kie. Następnie for­mu­je­my z nie­go kul­kę i wsta­wia­my do lodów­ki na ok. 30 minut. Rozgrzewamy pie­kar­nik do tem­pe­ra­tu­ry 180ºC. Schłodzonym cia­stem wykła­da­my dno i boki forem­ki i nakłu­wa­my widel­cem. Pieczemy ok. 20-25 minut.
Mozzarellę kro­imy w pla­stry, tak samo jak pomi­do­ry (pomi­do­ry mają być dość gru­bo pokro­jo­ne - ok. 8 mm). Jajka deli­kat­nie ubi­ja­my ze śmie­ta­ną, tak aby nie dopro­wa­dzić do powsta­nia pia­ny, a następ­nie dopra­wia­my solą i pie­przem.
Na pod­pie­czo­ny spód wykła­da­my kolej­no: moz­za­rel­lę, tro­chę list­ków świe­żej bazy­lii oraz pomi­do­ry, następ­nie całość zale­wa­my masą z jajek i śmie­ta­ny. Całość pie­cze­my w tej samej tem­pe­ra­tu­rze ok. 40 minut. Tartę poda­je­my gorą­cą, zaraz po upie­cze­niu.

Tarta z pomidorami

Standard

Dodaj komentarz