Pieczone ziemniaczki z czosnkiem i oregano

Od lat dzie­cin­nych uwiel­biam ziem­nia­ki. Tym razem prze­pis na potra­wę banal­nie pro­stą w przy­go­to­wa­niu, a przy tym jak­że smacz­ną i aro­ma­tycz­ną.

Pieczone ziemniaczki z czosnkiem i oregano

Składniki:

  • 1 kg ziem­nia­ków
  • 2 łyż­ki masła
  • 2 łyż­ki oli­wy z oli­wek
  • 4-6 ząb­ków czosn­ku
  • ore­ga­no
  • sól

Nastawiamy pie­kar­nik na 200ºC, a w cza­sie jego nagrze­wa­nia roz­ta­pia­my w naczy­niu żaro­od­por­nym masło z dodat­kiem oli­wy. Ziemniaki obrać, umyć i pokro­ić w nie za małe kawał­ki. Wyjmujemy naczy­nie z roz­to­pio­nym masłem i doda­je­my pokro­jo­ne ziem­nia­ki. Na koniec wyci­ska­my czo­snek, posy­pu­je­my solą oraz ore­ga­no i całość mie­sza­my łyż­ką dla rów­no­mier­ne­go roz­ło­że­nia przy­praw. Naczynie przy­kry­wa­my pokryw­ką i wsta­wia­my do pie­kar­ni­ka na ok. 40 min., po tym cza­sie zdej­mu­je­my pokryw­kę, mie­sza­my ziem­nia­ki i wsta­wia­my jesz­cze na 20 min. ale już bez przy­kry­wa­nia.
Ziemniaczki moż­na poda­wać same, ale rów­nie dobrze będzie paso­wa­ło do nich sadzo­ne jaj­ko, a do picia zsia­dłe mle­ko. :)

Pieczone ziemniaczki z czosnkiem i oregano

Standard

Dodaj komentarz