Banany w cieście

Od daw­na cho­dzi­ły za mną bana­ny w cie­ście i wresz­cie uda­ło mi się je zro­bić. Powiem tak: to jest to, co łasu­chy lubią naj­bar­dziej… :-) Banany to jed­ne z moich ulu­bio­nych owców.

Banany w cieście

Składniki:

  • 250 ml mle­ka
  • 120 g mąki pszen­nej
  • 1 jaj­ko
  • 35 g cukru pudru
  • 6-7 bana­nów
  • olej do sma­że­nia

Mleko, mąkę, jaj­ka, cukier puder mie­sza­my razem na jed­no­li­tą masę (cia­sto jak na plac­ki z jabł­kiem). Do nie­du­że­go garn­ka wle­wa­my tro­chę ole­ju i roz­grze­wa­my do tem­pe­ra­tu­ry sma­że­nia. Banany (w zależ­no­ści od wiel­ko­ści) kro­imy na 3-4 czę­ści, zanu­rza­my w cie­ście i od razu wkła­da­my do roz­grza­ne­go ole­ju, sma­ży­my do momen­tu, aż będą mia­ły zło­ty kolor i prze­wra­ca­my na dru­gi bok.
Usmażone bana­ny wyj­mu­je­my na papie­ro­we ręcz­ni­ki, by odsą­czyć nad­miar ole­ju. Podajemy na gorą­co, dodat­ko­we walo­ry sma­ko­we da gał­ka lodów baka­lio­wych. :-)

Banany w cieście

Banany w cieście

Standard

Dodaj komentarz