Babka jogurtowa

Ponownie prze­pis pocho­dzi z gaze­ty ale pycho­ta! Jest to bab­ka puszy­sta, ale jed­no­cze­śnie z gatun­ku mokrych. Wykonanie bar­dzo szyb­kie i bez udziw­nień z któ­rym pora­dził sobie nawet taki kuli­nar­ny anty­ta­lent, jak ja. :-)
Mi tym razem wyszedł mały zaka­lec - na począt­ku myśla­łam, że to wina pro­por­cji mąki do jogur­tu - cia­sto jest dość cięż­kie. Po paru razach oka­za­ło się, że musia­łam nauczyć się obsłu­gi­wać mój pie­kar­nik (mam sta­ry pie­kar­nik gazo­wy jedy­nie z dol­nym grza­niem)…

Babka jogurtowa

Składniki:

  • 25 dag jogur­tu natu­ral­ne­go
  • 25 dag mąki pszen­nej tor­to­wej
  • 7 dag masła
  • 3 jaj­ka
  • 15 dag cukru pudru
  • 1 cytry­na
  • 2 łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia

Do dekoracji:

  • cukier puder

Masło roz­to­pić na wol­nym ogniu i odsta­wić do ostu­dze­nia. Jogurt mie­sza­my z jaj­ka­mi, po czym doda­je­my prze­sia­ny cukier puder. Do masy doda­je­my 1 łyżecz­kę star­tej skór­ki z cytry­ny, następ­nie wle­wa­my ostu­dzo­ne masło i dokład­nie mie­sza­my. Cały czas mie­sza­jąc doda­je­my stop­nio­wo mąkę prze­sia­ną z prosz­kiem do pie­cze­nia. Ciasto wyra­bia­my do momen­tu aż będzie gład­kie.
Masę wle­wa­my do for­my i pie­cze­my 45 min. w pie­kar­ni­ku nagrza­nym do 180ºC. Babkę pozo­sta­wia­my do wysty­gnię­cia w for­mie, na koniec posy­pu­je­my cukrem pudrem.

Babka jogurtowa

Babka jogurtowa

Standard

Dodaj komentarz