Szczurzyny

Galeria

Poznajcie PsociuchęDzikuskę… :-) Większość zdjęć jest Psociuchy na hamacz­ku, bo Dzikuska jak śpi, to głów­nie cho­wa się do dom­ku i mam pro­blem z dotar­ciem tam z apa­ra­tem. ;)

Na razie zdję­cia w klat­ce, ponie­waż dziew­czy­ny wypusz­czo­ne na zewnątrz sza­le­ją nie­mi­ło­sier­nie i nie idzie im zro­bić nie­po­ru­szo­ne­go zdję­cia.

Dodaj komentarz