Mój ska­czą­cy szczur, czy­li Psociucha w akcji… ;)

Sam lot jest w zwol­nio­nym tem­pie, by cokol­wiek zoba­czyć - ory­gi­nal­nie dzie­je się to nie wia­do­mo kie­dy… :)

Dodaj komentarz