Bawiliście się kiedyś fotografią podczerwoną?

Szczerze już myśla­łam, że nie uzy­skam takie­go efek­tu, jak sobie w gło­wie zapla­no­wa­łam, ale… cier­pli­wość jest cno­tą i uda­ło się! :-)

Jasieniec
Jasieniec

Fotografia IR

Obrazek

Dodaj komentarz