Kolorowanie i zmia­na kolo­rów

Powrót do stro­ny „Renowacja na życze­nie”

Kolorowanie (archi­wum pry­wat­ne)

Zmiana kolo­ru dla Effuniak (bie­li­zna Ewy Michalak)