Bawiliście się kie­dyś foto­gra­fią pod­czer­wo­ną?

Szczerze już myśla­łam, że nie uzy­skam takie­go efek­tu, jak sobie w gło­wie zapla­no­wa­łam, ale… cier­pli­wość jest cno­tą i uda­ło się! :-)

Jasieniec

Jasieniec

Fotografia IR

Obrazek

Dodaj komentarz