Dziennik pokładowy

Nazwa blo­ga?

Jestem, nie tak znowu typową, jedynaczką. Należę do nielicznej grupy ludzi, którzy po prostu uwielbiają zimę... Maniaczka ze mnie komputerowa, a co za tym idzie: internetowa - YouTube moją skarbnicą "dziwactw", których jestem fanką! Obok wszelkiej maści gadżetów i nowych technologii nie mogę przejść obojętnie.
Jak to kiedyś żartobliwie stwierdzono: "haker w spódnicy" i stąd nazwa bloga - nawet nie pomyśl, że to tak na poważnie...

Gdy coś w komputerze nie działa - pamiętaj, jest na to niezawodna metoda... :-)

Have You tried turning it off and on again?

Na WordPressie już blogowałam, ale pod innym adresem... Jak widać żyć bez tego nie mogę. :D

Standard

4 thoughts on “Nazwa blo­ga?

    • Mam nadzie­ję, że jed­nak na dłu­żej… :) Decyzja o ska­so­wa­niu poprzed­nie­go blo­ga była jed­nak tro­chę pochop­na i żału­ję jej tro­chę - część rze­czy prze­pa­dło, a by paso­wa­ło do tego blo­ga. Cieszę się jed­nak, że jesteś dalej w gro­nie moich czy­tel­ni­ków.
      To nie jest mój jedy­ny blog i war­to zazna­czyć, że nie mam par­cia na pisa­nie mini­mum raz w tygo­dniu, by wyro­bić okre­ślo­ną nor­mą, a jedy­nie tyl­ko wte­dy, kie­dy mam na to czas i oczy­wi­ście ocho­tę… :)

Dodaj komentarz